Seznam českých formulářů ze serveru WWW.FF.CZ ke dni 15.02.2007

1 Jednotná celní deklarace 18430  
  dekl03.ffw Celní tiskopisy 552 KB26.9.2005
2 Jednotná celní deklarace doplňková 24312  
  dekl04.ffw Celní tiskopisy 434 KB26.9.2005
3 Mezinárodní nákladní list  
  nakllist.ffw Celní tiskopisy 931 KB26.9.2005
4 Nákladní list - CIM  
  nakl_list_cim.ffw Celní tiskopisy 308 KB30.6.2006
5 Nákladní list - vnitrostátní nákladní železniční přeprava  
  CDnaklad3.ffw Celní tiskopisy 62 KB29.6.2005
6 Nákladní list ČD  
  CDnaklad2.ffw Celní tiskopisy 95 KB29.6.2005
7 Příznání ke spotřební dani  
  540.ffw Celní tiskopisy 198 KB26.9.2005
8 Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (základní část)  
  jedregf-fo.ffw CRM - Centrální registrační místo 414 KB10.10.2006
9 Jednotný registrační formulář pro právnické osoby (základní část)  
  jedregf-po.ffw CRM - Centrální registrační místo 412 KB10.10.2006
10 Ohlášení živnosti / žádost o koncesi pro fyzické osoby (Zvláštní část)  
  ohlasziv.ffw CRM - Centrální registrační místo 186 KB10.10.2006
11 Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti / Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění  
  zahsamcin.ffw CRM - Centrální registrační místo 211 KB10.10.2006
12 Oznámení pojištěnce o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti (Zvláštní část)  
  oznampoj.ffw CRM - Centrální registrační místo 180 KB10.10.2006
13 Přihláška k daňové registraci pro fyzické osoby (Zvláštní část)  
  prihlkdanreg-fo.ffw CRM - Centrální registrační místo 208 KB10.10.2006
14 Přihláška k daňové registraci pro právnické osoby (Zvláštní část)  
  prihlkdanreg-po.ffw CRM - Centrální registrační místo 205 KB10.10.2006
15 Přihláška k registraci - Odštěpné závody a provozovny (Zvláštní část)  
  odstepzav.ffw CRM - Centrální registrační místo 207 KB10.10.2006
16 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty (Zvláštní část)  
  regzpridhod.ffw CRM - Centrální registrační místo 193 KB10.10.2006
17 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Zvláštní část)  
  platpokl.ffw CRM - Centrální registrační místo 197 KB10.10.2006
18 Oznámení zaměstnavatele  
  oznzam.ffw Česká národní zdravotní pojišťovna 55 KB4.7.2005
19 Přehled pro individuálního plátce pojistného  
  prehled-cnzp.ffw Česká národní zdravotní pojišťovna 470 KB4.7.2005
20 Přihláška pojištěnce - ČNZP  
  cnzp2.ffw Česká národní zdravotní pojišťovna 28 KB4.7.2005
21 Přihláška zaměstnavatele - ČNZP  
  prihlaska-cnzp.ffw Česká národní zdravotní pojišťovna 21 KB4.7.2005
22 Avizo k žádosti o důchod  
  avizo.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 19 KB4.7.2005
23 Evidenční list důchodového pojištění  
  evidd2.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 28 KB3.1.2006
24 Hlášení o zaměstnávání poživatele starobního důchodu  
  hlaseniS.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 19 KB4.7.2005
25 Hlášení pracovního úrazu pro uplatnění nároku z důchocového pojištění  
  urazcssz.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 25 KB28.6.2005
26 Karta malé organizace  
  karta1.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 24 KB1.7.2005
27 Odhláška z rejstříku z organizací - zúčt. pojist. a dávek nemocenského pojištění  
  odhlas2.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 10 KB1.7.2005
28 Odhláška zaměstnance z pojištění  
  odhlas1.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 17 KB1.7.2005
29 Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatně výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatně výdělečné činnosti (dále jen "samostatná výdělečná činnost")  
  oznam2.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 34 KB29.6.2005
30 Potvrzení k žádosti o rodičovský příspěvek  
  prispevek.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 557 KB26.9.2005
31 Potvrzení o příjmu  
  prijem_ssz.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 39 KB29.6.2005
32 Prohlídka zjišťovací - kontrolní  
  prohlid.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 16 KB4.7.2005
33 Předstihové řízení  
  predrizeni.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 12 KB4.7.2005
34 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za rok 2004  
  CSSZ2004.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 76 KB28.6.2005
35 Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích podle § 15 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za rok 2005 ČSSZ 893243
  CSSZ_2005.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 252 KB8.3.2006
36 Přehled o příjmech v roce 200…  
  CSSZ_prij.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 240 KB26.9.2005
37 Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace  
  prehled2.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 122 KB6.12.2005
38 Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách  
  prehled1.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 47 KB1.7.2005
39 Přihláška do rejstříku organizací - zúčt. pojist. a dávek nemoc. pojištění (str. 1)  
  prihlas4a.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 18 KB1.7.2005
40 Přihláška do rejstříku organizací - zúčt. pojist. a dávek nemoc. pojištění (str. 2)  
  prihlas4b.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 7 KB1.7.2005
41 Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška  
  prihlnem.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 20 KB24.6.2005
42 Přihláška k nemocenskému pojištění osoby samostatně výdělečně činné - spolupracující osoby*)  
  nempoj.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 5 KB29.6.2005
43 Přihláška k účasti na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost na rok  
  prihlas3.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 44 KB29.6.2005
44 Přihláška zaměstnance k pojištění  
  prihlaska5.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 218 KB26.9.2005
45 Přihláška zaměstnance k pojištění  
  prihlas5.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 27 KB29.6.2005
46 Seznam dokladů o výplatě dávek nemocenského pojištění  
  seznam1.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 123 KB1.7.2005
47 Záznam o pracovním úrazu  
  prac_uraz.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 11 KB29.6.2005
48 Žádost o důchod 2005  
  duch_05.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 135 KB6.1.2006
49 Žádost o důchod 2006  
  duch06.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 641 KB22.9.2006
50 Žádost o porodné  
  porodne.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 217 KB26.9.2005
51 Žádost o poskytnutí dávky sociální péče  
  davky.ffw Česká správa sociálního zabezpečení 40 KB4.7.2005
52 Hlášení o narození  
  hlaseni.ffw Elektronické výkaznictví ČSÚ 37 KB4.7.2005
53 Hodnocení bolestného  
  CPbolest.ffw Formuláře České pojišťovny 25 KB4.7.2005
54 Oznámení pojistné události o úrazovém pojištění  
  CPoznam.ffw Formuláře České pojišťovny 120 KB4.7.2005
55 Oznámení pojistné události živelní, vodovodní  
  CPdotaz.ffw Formuláře České pojišťovny 58 KB4.7.2005
56 Oznámení škodné události k pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  
  CPpovr1.ffw Formuláře České pojišťovny 53 KB4.7.2005
57 Potvrzení o ztrátě na výdělku  
  CPztrata.ffw Formuláře České pojišťovny 53 KB4.7.2005
58 Uplatnění přímého nároku poškozeného  
  CPpovr2.ffw Formuláře České pojišťovny 57 KB4.7.2005
59 Hromadný příkaz k úhradě ČS  
  CShrompr.ffw Formuláře České spořitelny 58 KB4.7.2005
60 Platební příkaz ČS  
  CSplatpr.ffw Formuláře České spořitelny 40 KB4.7.2005
61 Příkaz k úhradě ČS  
  CSuhrada.ffw Formuláře České spořitelny 25 KB4.7.2005
62 Trvalý příkaz k úhradě ČS  
  CStrvpr2.ffw Formuláře České spořitelny 6 KB4.7.2005
63 Trvalý příkaz k úhradě ČS  
  CStrvpr1.ffw Formuláře České spořitelny 33 KB4.7.2005
64 Zřízení trvalého příkazu k úhradě ČS  
  CSzrizeni.ffw Formuláře České spořitelny 17 KB4.7.2005
65 Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb  
  sluzby.ffw Formuláře Českého statistického úřadu 53 KB28.6.2005
66 Měsíční výkaz ve stavebnictví  
  stav1-12.ffw Formuláře Českého statistického úřadu 35 KB4.7.2005
67 Roční výkaz o práci za rok 2001  
  prace301.ffw Formuláře Českého statistického úřadu 21 KB4.7.2005
68 Roční výkaz o práci za rok 2001  
  prace301b.ffw Formuláře Českého statistického úřadu 47 KB4.7.2005
69 Hromadný příkaz k úhradě  
  pshrprik.ffw Formuláře ČSOB 55 KB26.9.2005
70 Příkaz k úhradě  
  uhrada.ffw Formuláře ČSOB 102 KB26.9.2005
71 Trvalý příkaz k úhradě  
  pstrpik.ffw Formuláře ČSOB 119 KB26.9.2005
72 Trvalý příkaz k úhradě/ inkasu  
  prikaz.ffw Formuláře ČSOB 95 KB28.6.2005
73 Platební příkaz KB  
  KBplatpr.ffw Formuláře Komerční banky a.s. 20 KB4.7.2005
74 Pokladní složenka  
  pokladni_kb.ffw Formuláře Komerční banky a.s. 208 KB7.11.2005
75 Dotazník pro zájemce o vykonávání funkce přísedícího okresniho soudu  
  prisedi.ffw Formuláře městského úřadu 4 KB4.7.2005
76 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  
  kolaud.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
77 Návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby  
  uzem_roz.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB30.6.2005
78 Objednávka inzerce  
  inzerce.ffw Formuláře městského úřadu 15 KB30.6.2005
79 Ohlášení drobné stavby  
  drobstav.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB30.6.2005
80 Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení  
  ohl_irp.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB30.6.2005
81 Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru  
  popl_vp.ffw Formuláře městského úřadu 23 KB30.6.2005
82 Ohlášení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  ohl_pcshr.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
83 Ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací  
  ohl_stav.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
84 Oznámení o přechodu nájmu bytu  
  pr_najmu.ffw Formuláře městského úřadu 26 KB30.6.2005
85 Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje znečištění ovzduší  
  ozn_znec.ffw Formuláře městského úřadu 14 KB30.6.2005
86 Podnájemní smlouva  
  podnajem.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
87 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  
  do_dite.ffw Formuláře městského úřadu 4 KB4.7.2005
88 Potvrzení o návštěvě dítěte a délce doby trvání této návštěvy v jeslích, mateřské škole nebo jiném obdobném zařízení pro děti předškolního věku  
  nav_dite.ffw Formuláře městského úřadu 12 KB30.6.2005
89 Potvrzení o řádné úhradě nájemného  
  najemne.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
90 Povolení pálení ohně  
  ohen.ffw Formuláře městského úřadu 14 KB4.7.2005
91 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  
  prihl_d.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB4.7.2005
92 Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit  
  popl_uk.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB30.6.2005
93 Přiznání k místnímu poplatku za rekreační pobyt  
  popl_rek.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB30.6.2005
94 Přiznání k místnímu poplatku ze psů  
  popl_pes.ffw Formuláře městského úřadu 17 KB30.6.2005
95 Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného  
  popl_vst.ffw Formuláře městského úřadu 44 KB30.6.2005
96 Změna v osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  rolnikzm.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB7.7.2005
97 Zrušení osvědčení podnikatelské činnosti samostatně hospodařícího rolníka  
  rolnikzr.ffw Formuláře městského úřadu 7 KB4.7.2005
98 Žádost dohody o výměně bytu  
  vymena.ffw Formuláře městského úřadu 40 KB4.7.2005
99 Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného parkovacího místa  
  g_parkov.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB4.7.2005
100 Žádost o nájem bytu  
  najem.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
101 Žádost o nájem bytu, o vyjímku k podání žádosti o nájem bytu  
  byt.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB4.7.2005
102 Žádost o osvobození od hrazení příspěvku  
  z_o_osv.ffw Formuláře městského úřadu 17 KB7.7.2005
103 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  
  finpris.ffw Formuláře městského úřadu 11 KB7.7.2005
104 Žádost o poskytnutí informací  
  inform.ffw Formuláře městského úřadu 12 KB30.6.2005
105 Žádost o povolení k napojení komunikace  
  a_kom.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
106 Žádost o povolení k odstranění stavby  
  odstrstv.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
107 Žádost o povolení k překopu - protlaku účelové komunikace  
  e_kom.ffw Formuláře městského úřadu 12 KB4.7.2005
108 Žádost o povolení k připojení sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na komunikaci  
  vjezd.ffw Formuláře městského úřadu 4 KB30.6.2005
109 Žádost o povolení kácení dřevin  
  kaceni.ffw Formuláře městského úřadu 12 KB30.6.2005
110 Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace - umístění reklamy, atrakce apod.  
  b_kom.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
111 Žádost o povolení terénních úprav  
  terenupr.ffw Formuláře městského úřadu 10 KB30.6.2005
112 Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa  
  c_kom.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB4.7.2005
113 Žádost o povolení výkopových prací a stanovení dopravních podmínek  
  vykop.ffw Formuláře městského úřadu 11 KB30.6.2005
114 Žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením  
  zmenastv.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
115 Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění reklamního panelu  
  rekl-a.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB7.7.2005
116 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení  
  stanky.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB30.6.2005
117 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního zařízení  
  poutace.ffw Formuláře městského úřadu 6 KB30.6.2005
118 Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního materiálu  
  stav_mat.ffw Formuláře městského úřadu 9 KB30.6.2005
119 Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro invalidy  
  parkovin.ffw Formuláře městského úřadu 6 KB30.6.2005
120 Žádost o pronájem obecního bytu  
  pronajem.ffw Formuláře městského úřadu 15 KB30.6.2005
121 Žádost o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených kom. Režimem  
  krivdy.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB4.7.2005
122 Žádost o schválení dohody o výměně bytů  
  vymenbyt.ffw Formuláře městského úřadu 25 KB30.6.2005
123 Žádost o souhlas k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu  
  a_puda.ffw Formuláře městského úřadu 14 KB4.7.2005
124 Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty  
  d_akce.ffw Formuláře městského úřadu 10 KB4.7.2005
125 Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění zařízení k poskytování služeb  
  a_umist.ffw Formuláře městského úřadu 10 KB4.7.2005
126 Žádost o vrácení přeplatku za příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
  preplat.ffw Formuláře městského úřadu 12 KB4.7.2005
127 Žádost o vydání koncesní listiny  
  koncese.ffw Formuláře městského úřadu 10 KB30.6.2005
128 Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně  
  v_zelene.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB4.7.2005
129 Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka  
  b_rolnik.ffw Formuláře městského úřadu 8 KB4.7.2005
130 Dílčí přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 4)  
  5473_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 72 KB4.7.2005
131 Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 5)  
  5417_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 111 KB4.7.2005
132 Dodatečné přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 6) 25 5417
  5417_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 679 KB9.2.2006
133 Dodatek k pokynům k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 4) 25 5406/a
  5406-a_4.pdf Formuláře Ministerstva financí 13 KB25.1.2002
134 Exekuční příkaz na přikázání pohledávky na peněžní prostředky dlužníků na účtech vedených u bank (vzor č. 6)  
  4503_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 27 KB4.7.2005
135 Exekuční příkaz na srážku ze mzdy, jiné odměny za závislou činnost nebo náhrady za pracovní příjem, důchody, sociální a nemocenské dávky, stipendia apod. (vzor č. 8)  
  4504_8.ffw Formuláře Ministerstva financí 40 KB4.7.2005
136 Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů  
  5516_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 21 KB4.7.2005
137 Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství  
  5527_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 28 KB29.6.2005
138 Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
  5521_a_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 62 KB16.2.2006
139 Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci) (vzor č. 5)  
  5101a_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 9 KB4.7.2005
140 Oznámení o odvodu spotřební daně a DPH podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPH (vzor č. 1) 25 5507
  5507_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 168 KB27.3.2006
141 Oznámení o zastupování osoby podle § 109 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  5240_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 13 KB29.6.2005
142 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č. 5)  
  5478_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 20 KB7.7.2005
143 Oznámení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou (vzor č. 6) 25 5478
  5478_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 140 KB20.2.2006
144 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 4)  
  5490_1_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 25 KB29.6.2005
145 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 5) 25 5490/1
  5490_1_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 170 KB3.2.2006
146 Pokyny k dílčímu přiznání k dani z nemovitosti 25 5473
  5473pok.pdf Formuláře Ministerstva financí 29 KB25.1.2002
147 Pokyny k přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (vzor č. 2) 25 5513
  5513_2.pdf Formuláře Ministerstva financí 15 KB25.1.2002
148 Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 6) 25 5462
  5462_6.pdf Formuláře Ministerstva financí 19 KB25.1.2002
149 Pokyny k přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7)  
  5462_7.pdf Formuláře Ministerstva financí 41 KB12.2.2003
150 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 7) 25 5406
  5406_7.pdf Formuláře Ministerstva financí 45 KB25.1.2002
151 Pokyny k vyplnění přiznání k dani darovací (vzor č. 8)  
  5406_8.pdf Formuláře Ministerstva financí 58 KB12.2.2003
152 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické (vzor č. 7) 25 5403
  5403_7.pdf Formuláře Ministerstva financí 45 KB25.1.2002
153 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické (vzor č. 8)  
  5403_8.pdf Formuláře Ministerstva financí 57 KB12.2.2003
154 Pokyny k vyplnění přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně podle § 20 odst. 4 zákona (vzor č. 2) 25 5510
  5510_2.pdf Formuláře Ministerstva financí 34 KB25.1.2002
155 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční (vzor č. 11) 25 5408
  5408_11.pdf Formuláře Ministerstva financí 207 KB28.12.2004
156 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 7)  
  5450-1_7.pdf Formuláře Ministerstva financí 56 KB12.2.2003
157 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7) 25 5411
  5411_7.pdf Formuláře Ministerstva financí 45 KB25.1.2001
158 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z převodu nemovitostí (vzor č. 8)  
  5411_8.pdf Formuláře Ministerstva financí 57 KB12.2.2003
159 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.12)  
  5405-1_12.pdf Formuláře Ministerstva financí 144 KB12.1.2005
160 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající příjmy pouze ze závislé činnosti a funkčních požitků ze zdrojů na území České republiky (vzor č.10)  
  5405-1A_10.pdf Formuláře Ministerstva financí 44 KB12.1.2005
161 Pokyny k vyplnění přiznání ke spotřební dani (vzor č. 5) 25 5487
  5487_5.pdf Formuláře Ministerstva financí 57 KB3.1.2001
162 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob (vzor č.3)  
  5466-1_3.pdf Formuláře Ministerstva financí 185 KB29.12.2004
163 Pokyny k vyplnění vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období 2004 (vzor č. 9) 25 5459/1
  5459-1_9.pdf Formuláře Ministerstva financí 207 KB29.12.2004
164 Pokyny k vyplňování přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů - k tiskopisům č. 25 5505 (vzor č. 1) 25 5505/1
  5505-1_1.pdf Formuláře Ministerstva financí 63 KB3.1.2001
165 Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 14)  
  5404-1_14.pdf Formuláře Ministerstva financí 320 KB12.1.2005
166 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňové zvýhodnění (vzor č. 12)  
  5460_12.ffw Formuláře Ministerstva financí 22 KB28.6.2005
167 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a funkčních požitků a o sražených zálohách na daň a daňové zvýhodnění (vzor č. 13)  
  5460_13.ffw Formuláře Ministerstva financí 121 KB27.1.2006
168 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění  
  5460_14.ffw Formuláře Ministerstva financí 155 KB26.6.2006
169 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 15)  
  5457_15.ffw Formuláře Ministerstva financí 94 KB28.6.2005
170 Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 16)  
  5457_16.ffw Formuláře Ministerstva financí 592 KB27.1.2006
171 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů 5530_2
  5530_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 554 KB31.1.2006
172 Přehled souhrnných údajů zaznamenanách na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů (vzor č.3) 25 5530
  5530_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 555 KB19.1.2007
173 Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální (vzor č. 9) - pokyny 25 5101
  5101_9_pokyny.pdf Formuláře Ministerstva financí 38 KB
174 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty  
  5104_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 24 KB29.6.2005
175 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro fyzické osoby  
  5104_2_8.ffw Formuláře Ministerstva financí 16 KB29.6.2005
176 Přihláška k registraci ke spotřební dani (pro fyzické i právnické osoby) (vzor č. 1)  
  5107_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 7 KB4.7.2005
177 Přihláška k registraci pro daň z nemovitostí pro práv. os. (vzor č.3)  
  reg9.ffw Formuláře Ministerstva financí 15 KB4.7.2005
178 Přihláška k registraci pro fyzické osoby (vzor č. 11)  
  5101_11.ffw Formuláře Ministerstva financí 29 KB29.6.2005
179 Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (vzor č. 5)  
  5105_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 19 KB4.7.2005
180 Příloha č. 1 II. oddílu k přiznání z příjmů právnických osob  
  5404pr_14.ffw Formuláře Ministerstva financí 93 KB29.6.2005
181 Příloha č. 1 k přiznání k dani darovací (vzor č. 5)  
  5433_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 50 KB29.6.2005
182 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ K (převod nemovitosti kupní smlouvou)  
  5402_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 36 KB29.6.2005
183 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ O (Ostatní převody nemovitosti)  
  5402_B_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 52 KB24.6.2005
184 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ S (převod nemovitosti směnou smlouvou)  
  5402_A_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 41 KB24.6.2005
185 Příloha č. 1 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr1.ffw Formuláře Ministerstva financí 44 KB7.7.2005
186 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr2.ffw Formuláře Ministerstva financí 20 KB28.6.2005
187 Příloha č. 3 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2004 typu B  
  5405_pr3.ffw Formuláře Ministerstva financí 26 KB28.6.2005
188 Příloha č. 4 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob, typ B (pro zdaňovací období 2004) 25 5488
  5488_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 10 KB24.6.2005
189 Příloha č. 5 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 2) 25 5405/P5
  5405P5_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 403 KB13.2.2007
190 Příloha k přihlášce k registraci - Daň z nemovitosti (vzor č.1)  
  5108_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 13 KB4.7.2005
191 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů 25 5466/A
  5466-A_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 277 KB31.1.2006
192 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů  
  5466-A_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 63 KB28.6.2005
193 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 5)  
  5490_5.ffw Formuláře Ministerstva financí 42 KB28.6.2005
194 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 6) 25 5490
  5490_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 310 KB31.1.2006
195 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu podle §38i odst. 4. a 5. zákona 25 5531
  5531_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 286 KB13.2.2006
196 Přiznání k dani darovací (vzor č. 7)  
  5409-1_7.ffw Formuláře Ministerstva financí 150 KB4.7.2005
197 Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvonozeného od daně 25 5512
  5512_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 108 KB3.2.2006
198 Přiznání k dani dědické (vzor č. 6)  
  5409_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 120 KB4.7.2005
199 Přiznání k dani dědické a dani darovací (vzor č.1)  
  prizna13.ffw Formuláře Ministerstva financí 33 KB4.7.2005
200 Přiznání k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (vzor č. 7)  
  5461_7.ffw Formuláře Ministerstva financí 42 KB29.6.2005
201 Přiznání k dani silniční - příloha (vzor č. 10)  
  5407-1_10.ffw Formuláře Ministerstva financí 158 KB27.1.2006
202 Přiznání k dani silniční (vzor č.10)  
  5407_10a.ffw Formuláře Ministerstva financí 9 KB4.1.2006
203 Přiznání k dani silniční (vzor č.10)  
  5407_10b.ffw Formuláře Ministerstva financí 36 KB4.1.2006
204 Přiznání k dani z nemovitosti podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
  5450-a_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 55 KB29.6.2005
205 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 7)  
  5450_7.ffw Formuláře Ministerstva financí 681 KB31.1.2006
206 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 8)  
  5450_8.ffw Formuláře Ministerstva financí 882 KB3.2.2006
207 Přiznání k dani z převodu nemovitostí podle zákona č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů  
  5410_9.ffw Formuláře Ministerstva financí 71 KB29.6.2005
208 Přiznání k dani z přidané hodnoty  
  5401_13.ffw Formuláře Ministerstva financí 60 KB26.6.2006
209 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.11)  
  5405B_11.ffw Formuláře Ministerstva financí 75 KB28.7.2005
210 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.12) 25 5405
  5405B_12.ffw Formuláře Ministerstva financí 1248 KB20.2.2006
211 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 14)  
  5404_14.ffw Formuláře Ministerstva financí 165 KB13.12.2005
212 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotř. daně pro PO (vzor č.4)  
  prizna17.ffw Formuláře Ministerstva financí 27 KB4.7.2005
213 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně  
  554.ffw Formuláře Ministerstva financí 108 KB6.12.2005
214 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12c zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č.2)  
  5506_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 38 KB4.7.2005
215 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12f zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č.3)  
  5505_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 70 KB4.7.2005
216 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12h zákona č. 587/1992 Sb. (vzor č. 2)  
  5517_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 43 KB4.7.2005
217 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č.353/2003 Sb. (vzor č.1)  
  552.ffw Formuláře Ministerstva financí 35 KB28.6.2005
218 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně pro fyzické osoby  
  priznan6.ffw Formuláře Ministerstva financí 126 KB13.10.2005
219 Přiznání ke spotřební dani  
  5402_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 59 KB4.7.2005
220 Rozhodnutí o zrušení daňové exekuce (vzor č. 6)  
  4509_6.ffw Formuláře Ministerstva financí 15 KB4.7.2005
221 Samostatné daňové přiznání podle § 38ga k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 3)  
  5488_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 37 KB4.7.2005
222 Samostatné daňové přiznání podle § 38ga k dani z příjmů fyzických osob (vzor č. 3) - pokyny k vyplnění 25 5488/1
  5488-1_3.pdf Formuláře Ministerstva financí 41 KB3.1.2001
223 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
  5521_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 59 KB16.2.2006
224 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vzor č. 2) 25 5521
  5521_2.ffw Formuláře Ministerstva financí 210 KB27.3.2006
225 Vložka k přiznání daní z nemovitostí  
  vl5504_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 470 KB31.1.2006
226 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů refund of value added tax. (only for non-EU residents)  
  5235_3.ffw Formuláře Ministerstva financí 38 KB29.6.2005
227 Vrácení daně z přidané hodnoty podle § 45e (vzor č. 2)zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  refund.ffw Formuláře Ministerstva financí 41 KB4.7.2005
228 Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
  5460-1_9.ffw Formuláře Ministerstva financí 82 KB4.7.2005
229 Výpočet daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vzor č. 10)  
  5460-1_10.ffw Formuláře Ministerstva financí 140 KB15.3.2006
230 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (vzor č. 10) 25 5466
  5466_10.ffw Formuláře Ministerstva financí 205 KB13.1.2007
231 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlaštní sazby daně z příjmů (vzor č. 8)  
  5466_8.ffw Formuláře Ministerstva financí 60 KB28.6.2005
232 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 10)  
  5459_10.ffw Formuláře Ministerstva financí 68 KB4.7.2005
233 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 11) 25 5459
  5459_11.ffw Formuláře Ministerstva financí 245 KB16.1.2006
234 Výzva k zaplacení nedoplatku v náhradní lhůtě (vzor č. 7)  
  4501_7.ffw Formuláře Ministerstva financí 18 KB4.7.2005
235 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  5236_4.ffw Formuláře Ministerstva financí 120 KB29.6.2005
236 Žádost o zrušení registrace podle § 106 nebo ustanovení § 107 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH")  
  5112-1_7.ffw Formuláře Ministerstva financí 15 KB4.7.2005
237 Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů, o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech  
  5241_1.ffw Formuláře Ministerstva financí 19 KB29.6.2005
238 Návrh na registraci politické strany nebo politického hnutí  
  mvcr1.ffw Formuláře Ministerstva vnitra 7 KB4.7.2005
239 Návrh na výmaz politické strany nebo politického hnutí zrušených bez likvidace  
  mvcr2.ffw Formuláře Ministerstva vnitra 6 KB4.7.2005
240 Návrh na výmaz politické strany nebo politického hnutí zrušených s likvidací  
  mvcr3.ffw Formuláře Ministerstva vnitra 5 KB4.7.2005
241 Oznámení o zrušení politické strany nebo politického hnutí s likvidací  
  mvcr4.ffw Formuláře Ministerstva vnitra 5 KB4.7.2005
242 Pokyny k dodatečnému přiznání k dani z nemovitosti 25 5417
  5417pok.pdf Formuláře Ministerstva vnitra 101 KB25.1.2002
243 Počet zaměstnanců (§ 38j odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - vzor č. 6) 25 5490/1
  5490_1_6.ffw Formuláře pro fyzické osoby 160 KB13.1.2007
244 Příloha č. 2 k přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor 2) 25 5405/P2
  5405P2_2.ffw Formuláře pro fyzické osoby 387 KB13.2.2007
245 Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů (vzor č.5) 25 5466/4
  5466-A_5.ffw Formuláře pro fyzické osoby 228 KB13.1.2007
246 Příloha k vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 7) 25 5490
  5490_7.ffw Formuláře pro fyzické osoby 354 KB19.1.2007
247 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob (vzor č.13) 25 5405
  5405_13.ffw Formuláře pro fyzické osoby 1316 KB4.2.2007
248 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, dále jen "DAP" - pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků ze zdrojů na území ČR (vzor č.8)  
  5405A_8.ffw Formuláře pro fyzické osoby 58 KB24.2.2006
249 Výpočet daně a daňového zvýhodnění u daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků podle z.č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (vzor č. 11) 25 5460/1
  5460-1_11.ffw Formuláře pro fyzické osoby 150 KB13.1.2007
250 Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvlaštní sazby daně z příjmů (vzor č. 9)  
  5466_9.ffw Formuláře pro fyzické osoby 202 KB16.1.2006
251 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků (vzor č. 12) 25 5459
  5459_12.ffw Formuláře pro fyzické osoby 283 KB19.1.2007
252 Přihláška k registraci (právnické osoby) 5102_11
  5102_11.ffw Formuláře pro právnické osoby 108 KB20.9.2005
253 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 15)  
  5404_15.ffw Formuláře pro právnické osoby 1080 KB13.2.2006
254 Přiznání k dani z příjmů právnických osob (vzor č. 16) 25 5404
  5404_16.ffw Formuláře pro právnické osoby 1096 KB4.2.2007
255 Přehled o úhrnu záloh a vyúčtování zdravotního pojištění za rok 2002  
  prehzaloh.ffw Formuláře Zam. pojišťovny Škoda 34 KB4.7.2005
256 Čestné prohlášení odpovědného zástupce  
  prohl.ffw Formuláře živnostenského úřadu 10 KB4.7.2005
257 Ohlášení živnosti (fyzická osoba)  
  ohlaseni_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 51 KB1.7.2005
258 Ohlášení živnosti (právnická osoba)  
  ohlaseni_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 55 KB1.7.2005
259 Ohlášení živnosti (zahraniční právnická osoba)  
  ohlaseni_zpo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 62 KB1.7.2005
260 Ohlašení živnosti volné - žádost o koncesi FO  
  hlasziv.ffw Formuláře živnostenského úřadu 67 KB28.6.2005
261 Ohlašení živnosti volné FO  
  hlasFO.ffw Formuláře živnostenského úřadu 68 KB28.6.2005
262 Ohlašení živnosti volné PO  
  hlasPO.ffw Formuláře živnostenského úřadu 64 KB28.6.2005
263 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (fyzická osoba)  
  pokracovani_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB1.7.2005
264 Oznámení o pokračování v provozování živnosti (právnická osoba)  
  pokracovani_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB1.1.2006
265 Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo přerušeno  
  provoz.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB28.6.2005
266 Oznámení o přerušení provozování živnosti  
  preruseni.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB28.6.2005
267 Oznámení o přerušení provozování živnosti (fyzická osoba)  
  preruseni_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 9 KB1.7.2005
268 Oznámení o přerušení provozování živnosti (právnická osoba)  
  preruseni_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB1.7.2005
269 Oznámení o vrácení živnostenského listu, koncesní listiny  
  vraceni_zl.ffw Formuláře živnostenského úřadu 10 KB1.7.2005
270 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (fyzická osoba)  
  zahajeni_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 10 KB1.7.2005
271 Oznámení o zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně (právnická osoba)  
  zahajeni_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 10 KB1.7.2005
272 Oznámení o zahájení/o ukončení provozování živnosti v provozovně  
  zivnost.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB28.6.2005
273 Oznámení změn - PO  
  zmen_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 23 KB4.7.2005
274 Oznámení změn - ZFO  
  zmen_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 27 KB17.12.2005
275 Oznámení změn - ZPO  
  zmen_zpo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 25 KB4.7.2005
276 Oznámení změny údajů v ohlášení živnosti, nebo v žádosti o koncesní listinu (fyzická osoba)  
  zmena_udaju_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 19 KB1.7.2005
277 Prohlášení odpovědného zástupce  
  prohlaseni.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB1.7.2005
278 Prohlášení odpovědného zástupce FO  
  zastupFO.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB28.6.2005
279 Prohlášení odpovědného zástupce PO  
  zastupPO.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB28.6.2005
280 Žádost o koncesi (fyzická osoba)  
  koncese_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 48 KB1.7.2005
281 Žádost o koncesi (právnická osoba)  
  koncese_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 51 KB1.7.2005
282 Žádost o koncesi (zahraniční fyzická osoba)  
  koncese_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 63 KB1.7.2005
283 Žádost o vydání osvědčení - ZFO  
  osv_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB4.7.2005
284 Žádost o vydání osvědčení - ZPO  
  osv_zpo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB4.7.2005
285 Žádost o výdání rozhodnutí  
  osvc_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 44 KB30.9.2005
286 Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku  
  vypisZR.ffw Formuláře živnostenského úřadu 8 KB28.6.2005
287 Žádost o zhotovení duplikátu - FO  
  dupl_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB4.7.2005
288 Žádost o zhotovení duplikátu - PO  
  dupl_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB4.7.2005
289 Žádost o zhotovení duplikátu - ZFO  
  dupl_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB4.7.2005
290 Žádost o zhotovení duplikátu - ZPO  
  dupl_zpo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB4.7.2005
291 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - ZFO  
  zrus_zfo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 7 KB17.12.2005
292 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (fyzická osoba)  
  zruseni_fo.ffw Formuláře živnostenského úřadu 6 KB1.7.2005
293 Žádost o zrušení živnostenského oprávnění (právnická osoba)  
  zruseni_po.ffw Formuláře živnostenského úřadu 6 KB1.7.2005
294 Hromadný příkaz k úhradě  
  GEhrompr.ffw Ge Capital Bank 21 KB29.6.2005
295 Platební příkaz - zahraniční platební styk  
  Geplatba.ffw Ge Capital Bank 11 KB29.6.2005
296 Příkaz k úhradě  
  GEuhrada.ffw Ge Capital Bank 6 KB29.6.2005
297 Trvalý příkaz k úhradě  
  GEuhrada2.ffw Ge Capital Bank 23 KB29.6.2005
298 Oznámení škodní události  
  ozn1.ffw Kooperativa a.s. 100 KB4.7.2005
299 Oznámení škodní události pojištěným  
  ozn2.ffw Kooperativa a.s. 96 KB4.7.2005
300 Oznámení vzniku škody na vozidle  
  ozn3.ffw Kooperativa a.s. 231 KB4.7.2005
301 Uplatnění nároku poškozeným  
  narok.ffw Kooperativa a.s. 103 KB4.7.2005
302 Žádost o potvrzení o studiu  
  stud.ffw Magistrát hlavního města Prahy 10 KB24.6.2005
303 Žádost o pronájem komunikace k pořádání veřejné akce na území Pražské památkové rezervace  
  akce.ffw Magistrát hlavního města Prahy 16 KB24.6.2005
304 Žádost o pronájem nebytových prostor  
  prostor.ffw Magistrát hlavního města Prahy 14 KB24.6.2005
305 Žádost o udělení krátkodobého souhlasu k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1  
  vjezd2.ffw Magistrát hlavního města Prahy 5 KB24.6.2005
306 Žádost o udělení krátkodobého souhlasu k vjezdu vozidel na pěší zónu v MČ Praha 1  
  vjezd.ffw Magistrát hlavního města Prahy 6 KB24.6.2005
307 Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí  
  kolaudace.ffw Magistrát hlavního města Prahy 12 KB24.6.2005
308 List k dani z pozemků + příloha (vzor č.1) 25 5532
  5532_1.ffw Majetkové daně 612 KB19.1.2007
309 List k dani ze staveb + příloha (vzor č.1) 25 5533
  5533_1.ffw Majetkové daně 758 KB19.1.2007
310 Příloha č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí - typ S (převod nemovitosti směnou smlouvou - vzor č.2) 25 5402/A
  5402_A_2.ffw Majetkové daně 337 KB13.1.2007
311 Přiznání k dani darovací (vzor č. 8) 25 5409/1
  54091_8.ffw Majetkové daně 703 KB25.1.2007
312 Přiznání k dani dědické při nabytí majetku osvobozeného od daně 25 5509
  5509_1.ffw Majetkové daně 84 KB13.1.2007
313 Přiznání k dani z nemovitostí (vzor č. 9) 25 5450
  5450_9.ffw Majetkové daně 492 KB19.1.2007
314 Záznam o školním úrazu  
  uraz3.ffw Ministerstvo školství ČR 27 KB4.7.2005
315 Evidenční list zdravotní pojišťovny  
  elist.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 15 KB4.7.2005
316 Hromadné oznámení zaměstnavatele  
  ozphrozn.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 13 KB28.12.2005
317 Přehled o platbě pojistného na zdravotním pojištění  
  ozp_prehled.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 11 KB4.7.2005
318 Přehled za rok 2005 o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné  
  ozp_prehled2005.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 198 KB8.3.2006
319 Přihláška /oznámení změn/ pojištěnce  
  hlaskaozp.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 16 KB20.12.2005
320 Přihláška /oznámení změn/ pojištěnce  
  prihlaska.ffw Oborová zdravotní pojišťovna 69 KB4.7.2005
321 Čestné prohlášení  
  c_prohl.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 7 KB7.7.2005
322 Darovací smlouva  
  dar_sm.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 14 KB7.7.2005
323 Doporučení k dlouhobému pobytu cizince v ČR  
  doporuc.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 6 KB7.7.2005
324 Hraniční průvodka  
  hranpruv.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 14 KB7.7.2005
325 Měsíční hlášení o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměsnevatele  
  MetAl.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 6 KB28.6.2005
326 Mzdový výměr  
  mzda.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 10 KB7.7.2005
327 Obejdnávka města Děčín  
  objed2.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 71 KB7.7.2005
328 Objednávka  
  objed2.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 29 KB7.7.2005
329 Odstoupení od kupní smlouvy  
  od_kup_sm.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 8 KB7.7.2005
330 Plná moc  
  plnamoc2.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 4 KB1.7.2005
331 Potvrzení o podání přihlášky průmyslového vzoru  
  vzorp.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 5 KB24.6.2005
332 Potvrzení o podání přihlášky užitného vzoru  
  vzoruz.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 6 KB24.6.2005
333 Potvrzení o studiu  
  p_studia.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 8 KB7.7.2005
334 Potvrzení o studiu pro účely důchodového pojištění  
  duchpoj.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 24 KB13.10.2005
335 Předávací protokol maloodběr  
  prevod.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 11 KB7.7.2005
336 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele  
  hppoj.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 7 KB28.6.2005
337 Přihláška k registraci vozidla  
  vozidlo.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 27 KB29.6.2005
338 Přihláška ke studiu na vysoké škole  
  prihlaska_vs.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 64 KB7.7.2005
339 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu  
  pobyt.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 19 KB24.6.2005
340 Rámcová smlouva o poskytnutí služby  
  sluzba.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 10 KB7.7.2005
341 Smlouva kupní  
  kupni_sm.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 22 KB7.7.2005
342 Smlouva kupní - věc movitá  
  movita_sm.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 14 KB7.7.2005
343 Smlouva o dílo  
  dilo_sm.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 20 KB7.7.2005
344 Strukrurovaný životopis  
  CV.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 8 KB7.7.2005
345 Studentský zdravotnický dotazník  
  dotaznik.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 35 KB7.7.2005
346 Výkaz vozů přepravovaných s jediným nákladním listem  
  vykaz_cd.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 70 KB19.6.2006
347 Výkaz vozů přepravovaných s jediným nákladním listem  
  vykaz_cd.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 70 KB7.11.2005
348 Vysvědčení pro ZŠ  
  vysved_ZS.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 30 KB7.7.2005
349 Záznam o provozu vozidla nakladní dopravy  
  vozidla.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 69 KB7.7.2005
350 Záznam o úraze  
  uraz.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 21 KB7.7.2005
351 Žádost - Nebytové prostory  
  prostory.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 50 KB5.10.2005
352 Žádost o povolení dlouhodobého - trvalého pobytu v ČR  
  tr_pobyt.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 29 KB7.7.2005
353 Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu na území české republiky  
  pobytCR.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 86 KB29.6.2005
354 Žádost o povolení k zaměstnávání cizince  
  zadost_ciz.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 39 KB7.7.2005
355 Žádost o udělení českého víza  
  vizum.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 79 KB7.7.2005
356 Žádost o ukončení dodávky elektřiny  
  konec.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 64 KB7.7.2005
357 Žádost o vydání cestovního pasu  
  pas.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 31 KB29.6.2005
358 Žádost o vydání cestovního pasu  
  pas.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 31 KB1.7.2005
359 Žádost o vydání občanského průkazu  
  zadost_OP.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 39 KB29.6.2005
360 Žádost o vydání potvrzení o pobytu  
  p_pobytu.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 11 KB7.7.2005
361 Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Slovenské republiky na území České republiky  
  prechpob.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 5 KB7.7.2005
362 Žádost o vydání potvrzení pro účely /vydání živnostenského listu, koncese, zápisu do obchodního rejstříku, cizinecke policie/  
  zadost2.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 9 KB29.6.2005
363 Žádost o vydání potvrzení za účelem /poskytnutí úvěru, půjčky aj./  
  zadost1.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 8 KB29.6.2005
364 Žádost o vydání řidičského průkazu  
  ridic.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 42 KB24.6.2005
365 Žádost o zapsání motorového - přípojného vozidla do evidence  
  zadost_vuz.ffw Osobní doklady a jiné formuláře 238 KB9.5.2006
366 Dohoda o pracovní činnosti  
  dohoda1.ffw Personalistika 8 KB7.7.2005
367 Dohoda o provedení práce  
  dohoda2.ffw Personalistika 8 KB7.7.2005
368 Dohoda o skončení pracovního poměru I.  
  konec1.ffw Personalistika 11 KB1.7.2005
369 Dohoda o skončení pracovního poměru II.  
  konec2.ffw Personalistika 4 KB1.7.2005
370 Dohoda o vykonání práce  
  dohoda3.ffw Personalistika 10 KB7.7.2005
371 Dohoda o změně pracovní smlouvy  
  dohoda3.ffw Personalistika 16 KB7.7.2005
372 Mzdový list  
  mzdlist.ffw Personalistika 170 KB16.2.2006
373 Hromadný příkaz k inkasu  
  prikaz1.ffw Platební styk 14 KB4.7.2005
374 Hromadný příkaz k úhradě  
  prikaz2.ffw Platební styk 14 KB4.7.2004
375 Hromadný příkaz k úhradě  
  csobhrprik.ffw Platební styk 222 KB23.9.2005
376 Inkasní příkaz (Československá obchodní banka)  
  csob.ffw Platební styk 30 KB1.7.2005
377 Opticky čitelný hromadný příkaz k úhradě  
  prik2.ffw Platební styk 11 KB1.7.2005
378 Opticky čitelný hromadný příkaz k úhradě 2  
  prik3.ffw Platební styk 15 KB1.7.2005
379 Opticky čitelný příkaz k inkasu  
  prik5.ffw Platební styk 7 KB1.7.2005
380 Opticky čitelný příkaz k úhradě  
  prik1.ffw Platební styk 7 KB1.7.2005
381 Opticky čitelný příkaz k úhradě 2  
  prik4.ffw Platební styk 7 KB1.7.2005
382 Platební příkaz - nedokumentární platba vyšlá  
  csobplatpr.ffw Platební styk 581 KB23.9.2005
383 Povolení k inkasu (Investiční a poštovní banka)  
  ipb.ffw Platební styk 39 KB1.7.2005
384 Příjmový platební doklad  
  prij-pokl.ffw Platební styk 6 KB29.6.2005
385 Příkaz k inkasu  
  prikaz3.ffw Platební styk 5 KB1.7.2005
386 Příkaz k provedení plateb na základě příkazu k inkasu (Bank Austria Creditanstalt)  
  austria.ffw Platební styk 67 KB1.7.2005
387 Příkaz k úhradě  
  prikaz4.ffw Platební styk 5 KB1.7.2005
388 Příkaz ke konverzi / k devizovému převodu  
  konverze.ffw Platební styk 119 KB
389 Vklad hotovosti - eBanka  
  eb-vklad.ffw Platební styk 37 KB7.7.2005
390 Výběr hotovosti - eBanka  
  eb-vyber.ffw Platební styk 37 KB7.7.2005
391 Výdajový pokladní doklad  
  vyd-pokl.ffw Platební styk 13 KB29.6.2005
392 Dodejka  
  dodejka.ffw Poštovní styk 20 KB29.6.2005
393 Doručenka  
  dorucen1.ffw Poštovní styk 6 KB7.4.2005
394 Hromadný podací lístek  
  listek2.ffw Poštovní styk 46 KB4.7.2005
395 Mezinárodní dobírková poukázka  
  mez_pouk.ffw Poštovní styk 36 KB18.12.2005
396 Obálka A5  
  obalkaa5.ffw Poštovní styk 3 KB4.7.2005
397 Obálka C6  
  obalkac6.ffw Poštovní styk 3 KB1.7.2005
398 Obálka DL  
  obalkadl.ffw Poštovní styk 3 KB1.7.2005
399 Obchodní balík  
  obchbal1.ffw Poštovní styk 6 KB18.12.2005
400 Podací lístek  
  listek1.ffw Poštovní styk 7 KB1.7.2005
401 PROFI balík  
  profibal1.ffw Poštovní styk 6 KB18.12.2005
402 Daňová složenka - potvrzení  
  danova_130.ffw Poukázky České pošty s.p. 411 KB30.5.2006
403 Formulář EMS pošty  
  ems.ffw Poukázky České pošty s.p. 257 KB28.6.2005
404 Mezinárodní poštovní poukázka  
  mez_pouk2.ffw Poukázky České pošty s.p. 18 KB7.7.2005
405 Poštovní dobírková poukázka A - 3 poukázky na list (vel. 210 x 305 mm)  
  adob3.ffw Poukázky České pošty s.p. 43 KB30.6.2005
406 Poštovní dobírková poukázka A (vel. 210 x 101 mm)  
  adob1.ffw Poukázky České pošty s.p. 15 KB30.6.2005
407 Poštovní dobírková poukázka A s alonží (vel. 210 x 145 mm)  
  adob5.ffw Poukázky České pošty s.p. 15 KB30.6.2005
408 Poštovní dobírková poukázka A s alonží (vel. 210 x 203 mm)  
  adob2.ffw Poukázky České pošty s.p. 15 KB30.6.2005
409 Poštovní dobírková poukázka A s alonží (vel. 210 x 290 mm)  
  adob4.ffw Poukázky České pošty s.p. 15 KB30.6.2005
410 Poštovní dobírková poukázka C  
  c-dob.ffw Poukázky České pošty s.p. 13 KB24.11.2005
411 Poštovní poukázka A (vel. 210 x 101 mm)  
  a_pouk1.ffw Poukázky České pošty s.p. 57 KB21.11.2005
412 Poštovní poukázka C  
  poukazka_c.ffw Poukázky České pošty s.p. 22 KB24.11.2005
413 Dodatek k pracovní smlouvě  
  dodat1.ffw Pracovně právní 6 KB7.7.2005
414 Dohoda o hmotné odpovědnosti za hodnoty svěřené k vyúčtování  
  dohoda4.ffw Pracovně právní 19 KB7.7.2005
415 Osobní dotazník  
  dotaz1.ffw Pracovně právní 35 KB1.7.2005
416 Oznámení soudu o rozvázání pracovního poměru  
  oznam3.ffw Pracovně právní 23 KB1.7.2005
417 Potvrzení o příjmu  
  prijem_pot.ffw Pracovně právní 37 KB1.7.2005
418 Potvrzení při změně zaměstnání - zápočtový list  
  zapoct1.ffw Pracovně právní 35 KB1.7.2005
419 Pracovní smlouva  
  smlouva1.ffw Pracovně právní 11 KB1.7.2005
420 Reklamační list  
  rekllist.ffw Pracovně právní 19 KB7.7.2005
421 Výstupní list  
  list1.ffw Pracovně právní 13 KB1.7.2005
422 Záznam o přijetí do pracovního poměru  
  zaznam1.ffw Pracovně právní 6 KB1.7.2005
423 Záznam o úrazu  
  zaznam_uraz.ffw Pracovně právní 31 KB1.7.2005
424 Záznam o úrazu dítěte, žáka, studenta  
  uraz2.ffw Pracovně právní 14 KB29.6.2005
425 Změna platového a funkčního zařazení  
  zmena1.ffw Pracovně právní 8 KB1.7.2005
426 Žádost o přijetí do pracovního poměru  
  prijeti1.ffw Pracovně právní 8 KB1.7.2005
427 Žádost o vydání časové jízdenky  
  PID.ffw Pražská integrovaná doprava 11 KB28.6.2005
428 Daň silniční (vzor č. 7) 25 MF 4
  MF-4_7.pdf Silniční daň 35 KB9.1.2002
429 Pokyny k vyplnění přiznání k dani silniční  
  5408_8.pdf Silniční daň 45 KB9.1.2002
430 Příloha k přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 56 zákona č.353/2003 Sb.  
  pr03cssz.ffw Spotřební daň 8 KB28.6.2005
431 Přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb.  
  553.ffw Spotřební daň 56 KB29.6.2005
432 Doklad o výši čtvrtletního příjmu  
  prijem2.ffw Státní sociální podpora 86 KB6.12.2005
433 Doklad o výši příjmu  
  prijem.ffw Státní sociální podpora 89 KB18.12.2005
434 Potvrzení o studiu  
  studium.ffw Státní sociální podpora 29 KB18.12.2005
435 Žádost o pohřebné  
  pohreb.ffw Státní sociální podpora 24 KB18.12.2005
436 Žádost o přídavek na dítě  
  priddite.ffw Státní sociální podpora 70 KB18.12.2005
437 Žádost o příspěvek na dopravu  
  doprava.ffw Státní sociální podpora 77 KB18.12.2005
438 Žádost o rodičovský příspěvek  
  rodprisp.ffw Státní sociální podpora 41 KB18.12.2005
439 Žádost o sociální příplatek  
  socpripl.ffw Státní sociální podpora 70 KB18.12.2005
440 Čestné prohlášení  
  cest_prohl.ffw Stavební záležitosti 4 KB1.7.2005
441 Denní záznamy stavby  
  denstav.ffw Stavební záležitosti 14 KB7.7.2005
442 Lhůtník  
  lhutnik.ffw Stavební záležitosti 37 KB7.7.2005
443 Návrh na kolaudaci stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí  
  kolaudac.ffw Stavební záležitosti 12 KB1.7.2005
444 Návrh na vydání územního rozhodnutí  
  uz_rozh.ffw Stavební záležitosti 15 KB1.7.2005
445 Návrh na vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků  
  pozemky.ffw Stavební záležitosti 15 KB1.7.2005
446 Ohlášení drobné stavby, stavební úpravy, udržovacích prací  
  ohldrstav.ffw Stavební záležitosti 12 KB1.7.2005
447 Ohlášení: reklamního - informačního - propagačního zařízení  
  ohl_rekl.ffw Stavební záležitosti 10 KB1.7.2005
448 Prohlášení o kvalifikaci  
  prohl_kv.ffw Stavební záležitosti 5 KB1.7.2005
449 Prohlášení o vedení stavby prováděné svépomocí  
  prohl_st.ffw Stavební záležitosti 3 KB1.7.2005
450 Prohlášení účastníků o vzdání se práva odvolání  
  prav_odv.ffw Stavební záležitosti 6 KB1.7.2005
451 Přehled hospodářských staveb, smluv, jejich změn a doplňků  
  prehlst.ffw Stavební záležitosti 31 KB7.7.2005
452 Přehled objednávek subdodavatelů a průběh jejich plnění  
  objedn.ffw Stavební záležitosti 44 KB7.7.2005
453 Přehled zkoušek všech druhů  
  zkousky.ffw Stavební záležitosti 37 KB7.7.2005
454 Seznam technické dokumentace, jejich změn a doplňků  
  techdok.ffw Stavební záležitosti 37 KB7.7.2005
455 Seznam úředních opatření týkajících se prací  
  uredni.ffw Stavební záležitosti 43 KB7.7.2005
456 Seznam všech dokladů týkajících se prací  
  doklady.ffw Stavební záležitosti 44 KB7.7.2005
457 Vzdání se práva odvolání  
  vzdani.ffw Stavební záležitosti 4 KB7.7.2005
458 Žádost o povolení k odstranění stavby  
  odststav.ffw Stavební záležitosti 20 KB30.6.2005
459 Žádost o povolení nahlížení do spisu  
  nahlspis.ffw Stavební záležitosti 2 KB30.6.2005
460 Žádost o povolení výjimky z vyhlášky č.137/98 Sb.  
  vyjimka.ffw Stavební záležitosti 7 KB30.6.2005
461 Žádost o stavební povolení  
  stav_pov.ffw Stavební záležitosti 22 KB30.6.2005
462 Žádost o stavební povolení (sloučeno s územním řízením), dodatečné povolení stavby  
  stav_pov2.ffw Stavební záležitosti 22 KB7.7.2005
463 Žádost o změnu stavby před dokončením  
  zmen_st1.ffw Stavební záležitosti 12 KB30.6.2005
464 Žádost o změnu v užívání stavby  
  zmen_st2.ffw Stavební záležitosti 8 KB30.6.2005
465 Cestovní příkaz - vyúčtování pracovní cesty  
  cespri3.ffw Účetní formuláře 112 KB7.7.2005
466 Cestovní příkaz A4  
  cespri2.ffw Účetní formuláře 87 KB22.9.2006
467 Cestovní příkaz A5  
  cespri1.ffw Účetní formuláře 47 KB1.7.2005
468 Dodací list  
  dodlist1.ffw Účetní formuláře 56 KB25.11.2005
469 Faktura - daňový doklad  
  fakt.ffw Účetní formuláře 46 KB30.9.2005
470 Faktura - daňový doklad I.  
  faktura1.ffw Účetní formuláře 27 KB1.7.2005
471 Faktura - daňový doklad II.  
  faktura2.ffw Účetní formuláře 50 KB1.7.2005
472 Faktura - daňový doklad III.  
  faktura3.ffw Účetní formuláře 37 KB7.7.2005
473 Faktura - daňový doklad IV.  
  faktura4.ffw Účetní formuláře 30 KB7.7.2005
474 Faktura - daňový doklad IX.  
  faktura9.ffw Účetní formuláře 24 KB28.6.2005
475 Faktura - daňový doklad V.  
  faktura5.ffw Účetní formuláře 39 KB7.7.2005
476 Faktura - daňový doklad VI.  
  faktura6.ffw Účetní formuláře 27 KB7.7.2005
477 Faktura - daňový doklad VII.  
  faktura7.ffw Účetní formuláře 28 KB7.7.2005
478 Faktura - daňový doklad VIII.  
  faktura8.ffw Účetní formuláře 27 KB28.12.2005
479 Paragon  
  paragon1.ffw Účetní formuláře 30 KB18.12.2005
480 Použití motorového vozidla při pracovní cestě  
  mvpcesta.ffw Účetní formuláře 6 KB1.7.2005
481 Prodejka za hotové (zjednodušený daňový doklad)  
  prodejka.ffw Účetní formuláře 26 KB28.6.2005
482 Příloha k účetní závěrce  
  priloha_No.ffw Účetní formuláře 19 KB18.12.2005
483 Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací  
  priloha.ffw Účetní formuláře 43 KB18.12.2005
484 Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvých organizací  
  no_rozvaha9.ffw Účetní formuláře 99 KB29.6.2005
485 Rozvaha v plném rozsahu  
  rozvaha9.ffw Účetní formuláře 136 KB29.6.2005
486 Rozvaha v plném rozsahu  
  rozvaha10.ffw Účetní formuláře 399 KB10.3.2006
487 Rozvaha ve zkráceném rozsahu  
  rozvaha5.ffw Účetní formuláře 34 KB24.2.2006
488 Směnka  
  smenka2.ffw Účetní formuláře 7 KB29.6.2005
489 Směnka  
  smenka.ffw Účetní formuláře 7 KB29.6.2005
490 Výkaz zisků a ztrát ve zjednodušeném rozsahu  
  vykaz5.ffw Účetní formuláře 43 KB29.6.2005
491 Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace  
  no_vykaz9.ffw Účetní formuláře 45 KB29.6.2005
492 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu  
  vykaz9.ffw Účetní formuláře 62 KB29.6.2005
493 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu  
  vykaz10.ffw Účetní formuláře 203 KB10.3.2006
494 Vyúčtování pracovní cesty v zahraničí  
  zahr_pc.ffw Účetní formuláře 30 KB18.12.2005
495 Zálohová faktura  
  zalfakt.ffw Účetní formuláře 37 KB30.9.2005
496 Záznam o provozu vozidla nákladní dopravy  
  provoznakl.ffw Účetní formuláře 128 KB18.12.2005
497 Žádost o povolení celního režimu s ekonomickým účinkem  
  zad_clo.ffw Účetní formuláře 14 KB18.12.2005
498 Námitka proti zápisu ochranné známky do rejstříku  
  namitka.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 10 KB28.6.2005
499 Osobní prohlášení  
  proh1.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 2 KB18.12.2005
500 Plná moc  
  plnamoc1.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 4 KB18.12.2005
501 Potvrzení o podání přihlášky ochranné známky  
  potvrz4.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 6 KB18.12.2005
502 Potvrzení o podání přihlášky průmyslového vzoru  
  potvrz2.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 19 KB18.12.2005
503 Potvrzení o podání přihlášky užitného vzoru  
  potvrz3.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 5 KB18.2.2005
504 Potvrzení o podání přihlášky vynálezu  
  potvrz1.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 39 KB1.7.2005
505 Potvrzení o převodu ochranné známky (přihlášky ochranné známky)  
  upv6.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 15 KB18.12.2005
506 Přihláška ochranné známky se žádostí o zápis do rejstříku  
  upv4nova.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 33 KB28.6.2005
507 Přihláška označení původu  
  puvod.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 10 KB28.6.2005
508 Přihláška průmyslového vzoru se žádostí o zápis vzoru do rejstříku  
  upv2nova.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 51 KB7.7.2005
509 Přihláška průmyslového vzoru se žádostí o zápis vzoru do rejstříku  
  upv2nova.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 80 KB28.6.2005
510 Přihláška užitného vzoru se žádostí o zápis do rejstříku  
  upv3.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 85 KB1.7.2005
511 Přihláška vynálezu se žádostí o udělení patentu  
  upv1.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 87 KB1.7.2005
512 Složenka typu A  
  sloz1.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 7 KB1.7.2005
513 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky  
  mezzapoz.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 20 KB7.7.2005
514 Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky  
  mz_oz.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 20 KB7.7.2005
515 Žádost o obnovu zápisu ochranné známky  
  obnova.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 14 KB28.6.2005
516 Žádost o převod ochranné známky (přihlášky ochranné známky)  
  upv7.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 17 KB1.7.2005
517 Žádost o změnu v údajích o majiteli (přihlašovateli) ochranné známky  
  upv5.ffw Úřad průmyslového vlastnictví 6 KB1.7.2005
518 Evidenční list zdravotní pojišťovny  
  vozp.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 14 KB7.7.2005
519 Hromadné oznámení zaměstnavatele  
  vozp_hroz.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 13 KB24.2.2006
520 Hromadné oznámení zaměstnavatele VOZP  
  hrom_vozp.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 13 KB17.12.2005
521 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele  
  VOZPoj.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 7 KB28.6.2005
522 Přehled za rok 2005  
  vozp2005.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 530 KB20.2.2006
523 Přihláška (oznámení změn) pojištěnce Vojenské zdravotní pojišťovny ČR  
  prihvozp.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 48 KB7.7.2005
524 Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného VOZP  
  przam_vozp.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 10 KB17.12.2005
525 Registrační list VOZP  
  regl_vozp.ffw Vojenská zdravotní pojišťovna 17 KB17.12.2005
526 Evidenční list zdravotní pojišťovny  
  ev_list.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 10 KB17.12.2005
527 Hromadné oznámení zaměstnavatele  
  hro_ozn3.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 63 KB9.12.2005
528 Oznámení o přijetí do evidence zdravotní pojišťovny  
  ozn_prij.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 10 KB18.12.2005
529 Oznámení pojištěnce  
  ozn_vzp.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 39 KB17.12.2005
530 Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině  
  prohl_po.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 12 KB17.12.2005
531 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele  
  prehled.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 23 KB17.12.2005
532 Přehled za rok 2004 - VZP  
  vzp2004.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 38 KB28.6.2005
533 Přehled za rok 2005 - VZP  
  vzp2005.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 604 KB31.1.2006
534 Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného  
  prih_zam.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 14 KB17.12.2005
535 Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ 79/1996
  zaloha.ffw Všeobecná zdravotní pojišťovna 22 KB17.12.2005
536 Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistném za rok 2002 pro OSVČ účtující v kalendářním roce  
  osvc.ffw Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna 63 KB17.12.2005
537 Hromadné oznámení zaměstnavatele  
  hrom_ozn_zam.ffw Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE 62 KB31.3.2006
538 Mesíční hlášení o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele  
  hlaseni_metal.ffw Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE 108 KB31.3.2006
539 Potvrzení  
  potvrzeni.ffw Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE 93 KB31.3.2006
540 Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného  
  prihl_zam.ffw Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE 34 KB31.3.2006
541 Hromadné oznámení zaměstnavatele  
  MVhrozn.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 47 KB9.12.2005
542 Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele  
  MVplatba.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 12 KB7.7.2005
543 Přehled za rok 2004 - ZPMV  
  MVpreh4.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 67 KB29.6.2005
544 Přehled za rok 2005 - ZPMV  
  MVpreh5.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 142 KB8.3.2006
545 Přihláška zaměstnavatele - plátce pojistného  
  MVprihlas.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 15 KB13.12.2005
546 Změnový list  
  zmen_list.ffw Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 364 KB28.12.2005


Konec generovaného seznamu formulářů se serveru www.ff.cz.