stroj.gif, 5 KB
Úvodní strana serveru O programu     Formuláře     Ke stažení     Ceník     Objednávka     Prodejci     Podpora     Kontakt


  Vysvětlivky: verze 3.0    verze 2.0    AcrobatReader (dodatky)

Daň z přidané hodnoty

Vybraná kategorie obsahuje 33 souborů.
 
#
 
1 Hlášení o dodání nového dopravního prostředku 25 5526
  5526_1.ffw 205 KB2.3.2008
2 Hlášení podle § 19 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropského společenství  
  5527_1.ffw 28 KB29.6.2005
  5527_1.ffw 28 KB28.7.2004
3 Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty (vzor č.2) 25 5521/A2
  5521_a_2.ffw 207 KB6.1.2010
4 Následné souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
  5521_a_1.ffw 62 KB16.2.2006
  5521_a_1.ffw 62 KB16.2.2006
5 Oznámení o odvodu spotřební daně a DPH podle § 12e zákona o spotřebních daních a § 45g zákona o DPH (vzor č. 1) 25 5507
  5507_1.ffw 42 KB27.3.2006
  5507_1.ffw 168 KB27.3.2006
6 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 25 5104/2
  5104_2.ffw 206 KB7.12.2008
7 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro fyzické osoby  
  5104_2_8.ffw 16 KB29.6.2005
8 Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty pro osoby, které nemají v tuzemsku sídlo, místo podnikání ani provozovnu 25 5121
  5121_2.ffw 229 KB2.3.2008
9 Přiznání k dani z přidané hodnoty 25 5401
  5401_13.ffw 60 KB21.2.2005
  5401_13.ffw 60 KB26.6.2006
10 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 14) 25 5401
  5401_14.ffw 269 KB17.3.2008
11 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 14) - Anglická verze 25 5401
  5401-A_14.ffw 498 KB31.3.2008
12 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 15) 25 5401
  5401_15.ffw 322 KB16.11.2008
13 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 16) 25 5401
  5401_16.ffw 219 KB6.1.2010
14 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 17) 25 5401
  5401_17.ffw 224 KB18.1.2011
15 Přiznání k dani z přidané hodnoty (vzor 18) 25 5401
  5401_18.ffw 230 KB7.2.2013
16 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty  
  5521_1.ffw 59 KB16.2.2006
  5521_1.ffw 59 KB16.2.2006
17 Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty podle § 102 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (vzor č. 2) 25 5521
  5521_2.ffw 62 KB27.3.2006
  5521_2.ffw 210 KB27.3.2006
18 Vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží podle § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů refund of value added tax. (only for non-EU residents)  
  5235_3.ffw 38 KB29.6.2005
  5235_3.ffw 38 KB28.7.2004
19 Vrácení daně z přidané hodnoty podle § 45e (vzor č. 2)zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  refund.ffw 41 KB4.7.2005
  refund.ffw 41 KB22.3.2002
20 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě (vzor č. 5) 25 5236
  5236_5.ffw 316 KB26.2.2007
  5236_5.ffw 123 KB26.2.2007
21 Žádost na vrácení daně osobě registrované k dani v jiném členském státě podle § 82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
  5236_4.ffw 120 KB29.6.2005
  5236_4.ffw 120 KB28.4.2004
22 Žádost o vrácení daně z přidané hodnoty pro osobu neusazenou v tuzemsku 25 5247
  5247_1_1.ffw 101 KB2.3.2008
  5247_1_2.ffw 58 KB2.3.2008

konec seznamu, zpět na Formuláře ... 
   Dealerské centrum    Tiskové centrum    Mapa serveru
Central European Computer Company s.r.o.    Aktualizováno  11.9.2008 17:37:18